واردات

شرکت تولیدی و بازرگانی بین المللی ماناویل با چندین سال سابقه یکی از بزرگترین واردکنندگان در زمینه کامپوزیت و محصولات پتروشیمی می باشد.

واردات کالا از کشورهای مختلف یک فعالیت تجاری و اقتصادی مهم است که از دیرباز در بین جوامع مختلف به منظور رفع نیازهای جامعه رواج داشته است. در واقع همانطور که می دانید تولید برخی کالاها به دلیل نبود امکانات کافی و یا تنوع جغرافیایی به راحتی امکان پذیر نیست.

اولاً واردات کالا به عنوان امری مهم و حیاتی در رفع نیازهای یک جامعه شناخته می شود. به طوری که در صورت عدم توجه به این فعالیت مهم اقتصادی، دولت ها در آینده نزدیک با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد، بنابراین می توان گفت توجه به این فعالیت اقتصادی در پیشرفت و توسعه یک کشور مهم و حیاتی شناخته می شود. کشور.

شرکت بین المللی manaoil با واردات بسیاری از محصولات مانند چسب، پارچه، مواد اولیه کامپوزیت و … از کشورهای چین، هند و خاورمیانه توانسته به کشور خود در مسائل اقتصادی کمک کند.