RPO

روغن فرآیند برای تسهیل عملیات ساخت لاستیک مانند ورز دادن، اکستروژن، قالب گیری و غیره به واسطه خاصیت نفوذ به بافت یک پلیمر لاستیکی استفاده می شود. علاوه بر این، برای بهبود خواص فیزیکی محصولات لاستیکی نیز استفاده می شود.